fbpx
Parish News – Mdina Cathedral Museum Archives

Parish News

Solennità tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl Titular tal-Katidral Atal-Mdina11

Is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020 05.30pm Traslazzjoni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna u l-Ewwel Għasar. 06.00pm Quddiesa Pontifikali Solenni bis-Sehem tal-Kapitlu Metropolitan.     Il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020 08.45am Reċitar tal-Lawdi 09.30am            Mons. Arċisqof Charles J Scicluna imexxi Konċelebrazzjoni Pontifikali bil-Barka Apostolika, flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Rev Kan. Dr. Jonathan Farrugia jinseġ […]

Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl (L-Imnarja)

Nhar l-Imnarja, 29 ta’ Ġunju 2019, quddiesa mmexxija minn Mgr. Arċisqof Charles J. Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan ta’ Malta.

Festa ta’ Corpus Domini – Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu

Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Ġunju 2019 fl-Imdina, ser tiġi ċċelebrata l-festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.

Funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-Katidral tal-Imdina

Id-Duluri tal-Madonna, l-Ġimgħa, 12 t’ April 2019 Fid-9.00am: Quddiesa bis-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Fis-6.00pm: Quddiesa tal-ħin. Ħadd il-Palm, 14 t’April 2019 Fid-9.30am: Tberik tal-friegħi tal-palm u taż-żebbuġ fil-Knisja ta’ San Benedittu, purċissjoni għall-Katidral u Konċelebrazzjoni bil-qari tal-Passjoni skond San Mattew.  Imexxi l-E.T. Mons. Pawlu Cremona O.P. Arċisqof Emeritus. Fil-11.00am: Quddiesa tal-ħin. Fis-6.00pm: Quddiesa tal-ħin. Ħamis ix-Xirka, […]

Avviżi – Ottubru 2018 (I)

    Matul ix-xahar ta’ Ottubru jingħad kuljum ir-Rużarju quddiem Ġesu Sagramentat espost fil-5.30pm, u wara tingħata l-Barka Sagramentali. It-Tnejn 8 t’ Ottubru: Infakkru meta dan il-Katidral, 316 sena ilu, ġie ikkonsagrat bħala d-dar ta’ Alla.  Mgr. l-Isqof Awżiljarju se jmexxi l-konċelebrazzjoni.  Nistiednu lil kull min jista’ sabiex jingħaqad f’din il-Quddiesa ta’ radd il-ħajr.

Notices for Holy Week 2018

    To whom it may concern: Kindly note that the Cathedral shall open for the public as follows: Friday 30th March: From 7:00 till 13:00 for adoration and prayer. Friday 30th March: From 14:30 till 16:00 for the Good Friday celebration. Saturday 31st March: From 9:30 till 12:00 Sunday 1st April: From 9:30 till 12:00   Thank you. […]

Randan 2018: Fil-Katidral tal-Imdina

    L-Erbgħa, 14 ta' Frar 2018: L-Erbgħa tal-Irmied; Fil-Quddies kollu ssir iċ-Ċerimonja tat-tqegħid tal-Irmied.   Fuq Laikos u DailyGospel.org: Riflessjonijiet fuq il-Vanġelu tal-ġurnata   Kull nhar ta' Ġimgħa: Adorazzjoni mill-4.15pm sal-5.30pm   Rużarju kuljum fil-5.30pm   Kull nhar ta' Ġimgħa: Via Crucis wara l-Quddiesa tas-6.00pm   Mis-6.30pm sas-7.30pm: Mużika Sagra   26, 27 u [...]

Filmat: “Il-Maltin jippreferu ż-żwieġ bil-Knisja” – L-Arċisqof

    L-Arċisqof Charles Scicluna jisħaq li minkejja li s-soċjetà qed tinbidel, meta l-Maltin jaħsbu fiż-żwieġ, jaħsbu fiż-żwieġ bil-Knisja u jiżżewġu bi żwieġ fil-knisja. Segwi dan l-artiklu hawnhekk.

Avviżi – Frar 2018 (I)

    Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar: Festa tal-Kandlora: Preżentazzjoni Tal-Mulej Ġesu u tal-Ħajja Reliġjuza. Fil-Parroċċa tagħna għandna tlett Ordnijiet: il-Patrijiet Karmelitani, is-Sorijiet Benedittini u s-Sorijiet ta’ Dorotej.  Mitlubin li niftakru fihom fit talb tagħna. Fis-6.00pm isir it-tberik tax-Xemgħa u wara Purċissjoni fil-Katidral.  Nfakkru li aħna lkoll li rċivejna l-Magħmudija ilkoll iridu nwasslu d-dawl ta’ Kristu […]

Avviżi – Solennita` tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl

    SOLENNITA` TAL-KONVERŻJONI TAL-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAWL TITULAR TAL-KATIDRAL TAL-IMDINA   IS-SIBT 27 TA’ JANNAR 2018 4.30pm: Traslazzjoni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna u l-Ewwel Għasar.  Imexxi Mgr. Pawlu Cremona OP Arċisqof Emeritus. 6.00pm: Quddiesa IL-ĦADD 28 TA’ JANNAR 2018 8.15am: Reċitar tal-Lawdi 9.00am:  Mgr. Arċisqof Charles J. Scicluna jaħtar 8 Kanonċi tal-Katidral Metropolitan ta’ Malta: Mgr. […]