fbpx
Parish News – Mdina Cathedral Museum Archives

Parish News

Notices – The Metropolitan Cathedral in Preparation for Easter

The Mdina Metropolitan Cathedral would like to share some notices for Lent in preparation for Easter.   Please click here for more information. Maltese                   English  

Solennità tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl Titular tal-Katidral Atal-Mdina11

Is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020 05.30pm Traslazzjoni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna u l-Ewwel Għasar. 06.00pm Quddiesa Pontifikali Solenni bis-Sehem tal-Kapitlu Metropolitan.     Il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020 08.45am Reċitar tal-Lawdi 09.30am            Mons. Arċisqof Charles J Scicluna imexxi Konċelebrazzjoni Pontifikali bil-Barka Apostolika, flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Rev Kan. Dr. Jonathan Farrugia jinseġ […]

Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl (L-Imnarja)

Nhar l-Imnarja, 29 ta’ Ġunju 2019, quddiesa mmexxija minn Mgr. Arċisqof Charles J. Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan ta’ Malta.

Festa ta’ Corpus Domini – Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu

Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Ġunju 2019 fl-Imdina, ser tiġi ċċelebrata l-festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.

Funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-Katidral tal-Imdina

Id-Duluri tal-Madonna, l-Ġimgħa, 12 t’ April 2019 Fid-9.00am: Quddiesa bis-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Fis-6.00pm: Quddiesa tal-ħin. Ħadd il-Palm, 14 t’April 2019 Fid-9.30am: Tberik tal-friegħi tal-palm u taż-żebbuġ fil-Knisja ta’ San Benedittu, purċissjoni għall-Katidral u Konċelebrazzjoni bil-qari tal-Passjoni skond San Mattew.  Imexxi l-E.T. Mons. Pawlu Cremona O.P. Arċisqof Emeritus. Fil-11.00am: Quddiesa tal-ħin. Fis-6.00pm: Quddiesa tal-ħin. Ħamis ix-Xirka, […]

Avviżi – Ottubru 2018 (I)

    Matul ix-xahar ta’ Ottubru jingħad kuljum ir-Rużarju quddiem Ġesu Sagramentat espost fil-5.30pm, u wara tingħata l-Barka Sagramentali. It-Tnejn 8 t’ Ottubru: Infakkru meta dan il-Katidral, 316 sena ilu, ġie ikkonsagrat bħala d-dar ta’ Alla.  Mgr. l-Isqof Awżiljarju se jmexxi l-konċelebrazzjoni.  Nistiednu lil kull min jista’ sabiex jingħaqad f’din il-Quddiesa ta’ radd il-ħajr.

Notices for Holy Week 2018

    To whom it may concern: Kindly note that the Cathedral shall open for the public as follows: Friday 30th March: From 7:00 till 13:00 for adoration and prayer. Friday 30th March: From 14:30 till 16:00 for the Good Friday celebration. Saturday 31st March: From 9:30 till 12:00 Sunday 1st April: From 9:30 till 12:00   Thank you. […]

Randan 2018: Fil-Katidral tal-Imdina

    L-Erbgħa, 14 ta' Frar 2018: L-Erbgħa tal-Irmied; Fil-Quddies kollu ssir iċ-Ċerimonja tat-tqegħid tal-Irmied.   Fuq Laikos u DailyGospel.org: Riflessjonijiet fuq il-Vanġelu tal-ġurnata   Kull nhar ta' Ġimgħa: Adorazzjoni mill-4.15pm sal-5.30pm   Rużarju kuljum fil-5.30pm   Kull nhar ta' Ġimgħa: Via Crucis wara l-Quddiesa tas-6.00pm   Mis-6.30pm sas-7.30pm: Mużika Sagra   26, 27 u [...]

Avviżi – Frar 2018 (I)

    Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar: Festa tal-Kandlora: Preżentazzjoni Tal-Mulej Ġesu u tal-Ħajja Reliġjuza. Fil-Parroċċa tagħna għandna tlett Ordnijiet: il-Patrijiet Karmelitani, is-Sorijiet Benedittini u s-Sorijiet ta’ Dorotej.  Mitlubin li niftakru fihom fit talb tagħna. Fis-6.00pm isir it-tberik tax-Xemgħa u wara Purċissjoni fil-Katidral.  Nfakkru li aħna lkoll li rċivejna l-Magħmudija ilkoll iridu nwasslu d-dawl ta’ Kristu […]

Avviżi – Solennita` tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl

    SOLENNITA` TAL-KONVERŻJONI TAL-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAWL TITULAR TAL-KATIDRAL TAL-IMDINA   IS-SIBT 27 TA’ JANNAR 2018 4.30pm: Traslazzjoni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna u l-Ewwel Għasar.  Imexxi Mgr. Pawlu Cremona OP Arċisqof Emeritus. 6.00pm: Quddiesa IL-ĦADD 28 TA’ JANNAR 2018 8.15am: Reċitar tal-Lawdi 9.00am:  Mgr. Arċisqof Charles J. Scicluna jaħtar 8 Kanonċi tal-Katidral Metropolitan ta’ Malta: Mgr. […]